مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

پیام سیستم
متاسفانه مخفف عبارت سماس در بانک اطلاعاتی سایت یافت نشد.

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف سماس