مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات مکان‌ها

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه مکان‌ها و موقعیت‌های جهانی و...
CFU
مخفف عبارت CFU
Farhangian University Centers
دانشگاه فرهنگیان (CFU) ، دانشگاهی برای...