لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 24 مهر 1398 - 08:08
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات پزشکی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های پزشکی، بیماری، آزمایش، دارویی و...
TR
مخفف عبارت TR
Tricuspid Regurgitation
نارسایی دریچه تریکوسپید یا همان در...