لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 24 مهر 1398 - 08:19
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات موسیقی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های موسیقی و موزیک، سینتی سایزر، آلات موسیقی و ...
KARMA
مخفف عبارت KARMA
Kay Algorithmic Realtime Music Architecture
کارما به معنای معماری الگوريتميك م...