مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف‌های عمومی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه‌های مختلف و عمومی
DRT
مخفف عبارت DRT
Demand Responsive Transport
حمل و نقل پاسخگو یا حمل و نقل پاسخگو به...
LEZ
مخفف عبارت LEZ
Low-Emission Zone
محدوده ترافیکی با انتشار گازهای آلاینده...
VANOS
مخفف عبارت VANOS
VAriable NOckenwellen Steuerung
زمان‌بندی متغیر میل‌سوپاپ در خودرو...
NSX
مخفف عبارت NSX
New, Sportscar, Experimental
عبارت NSX در خودرو به معنای ( جدید،...
SAPI
مخفف عبارت SAPI
Sexual Assault Preventive Intervention
مداخله پیشگیری از تجاوز جنسی ( سکس زوری...
ESOL
مخفف عبارت ESOL
English for Speakers of Other Languages
آزمون ESOL : همه ساله بیش از چهار...
CBRN
مخفف عبارت CBRN
Chemical, Biological, Radiological and Nuclear defense
دفاع ش‌م‌پ‌ه (شین میم پ ه) (اختصاری...
PEGIDA
مخفف عبارت PEGIDA
Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes
پگیدا (PEGIDA) به معنی اروپاییان میهن...
DINK
مخفف عبارت DINK
Dual Income, No Kids
خانواده بدون فرزند به زوجی گفته می‌شود...
AEE
مخفف عبارت AEE
Adult Entertainment Expo
نمایشگاه سرگرمی‌های بزرگسال (AEE) یک...
FAME
مخفف عبارت FAME
Fans of Adult Media and Entertainment Award
جایزه هوادارن سرگرمی‌های بزرگسالان به...
RML
مخفف عبارت RML
Rescue Motor Launch
آرام‌ال ۴۹۷ (راه‌انداز موتور کشتی) یک...