مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات علمی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های علمی، فیزیک، شیمی، فلسفه و...

اصطلاحات انرژی

IFAB
مخفف عبارت IFAB
International Football Association Board
هیأت بین‌المللی فوتبال (IFAB) تنها نهاد...
FIFA
مخفف عبارت FIFA
Federation Internationale de Football Association
فدراسیون بین‌المللی فوتبال معروف به...