مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات ورزشی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های ورزش و سلامتی، تندرستی و...

اصطلاحات فوتبال

NOS
مخفف عبارت NOS
New Orleans Saints
تیم فوتبال آمریکایی نیو اورلینز سینتز...