لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 24 مهر 1398 - 09:01
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات ورزشی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های ورزش و سلامتی، تندرستی و...

اصطلاحات کشتی

IAWF
مخفف عبارت IAWF
Iran Association Wrestling Federation
فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران ...
ISOICO
مخفف عبارت ISOICO
Iran Shipbuilding And Offshore Industries Complex
مجتمع کشتی سازی و صنایع فرا ساحل ا...
MAF
مخفف عبارت MAF
Michoud Assembly Facility
مرکز اسمبلی میچود یکی از مراکز تول...
FILA
مخفف عبارت FILA
Fédération Internationale des Luttes Associées
فدراسیون بین‌المللی سبک‌های همبسته...
WWE
مخفف عبارت WWE
World Wrestling Entertainment
دبلیو دبلیو ای یک بنگاه رسانه‌ای ا...