لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 24 مهر 1398 - 07:47
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات تکنولوژی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های تکنولوژی و فناوری های روز، مخابراتی، هواپیمایی، فنی و مهندسی، علوم کامپیوتر و...

اصطلاحات الکترونیکی

شاپا
مخفف عبارت شاپا
شماره استاندارد بین‌المللی پیایندها
شماره استاندارد بین‌المللی پیاینده...
LEEP
مخفف عبارت LEEP
Loop Electrosurgical Excision Procedure
جراحی با حلقه الکتریکی (LEEP)، که ...
TPS
مخفف عبارت TPS
Transaction Processing System
سیستم پردازش تراکنش، سیستمی کامپیو...
ACPI
مخفف عبارت ACPI
Advanced Configuration and Power Interface
ACPI به معنی پیکربندی پیشرفته و بر...
XBRL
مخفف عبارت XBRL
eXtensible Business Reporting Language
زبان گزارشگری تجاری برچسبی، زبان گ...