لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 24 مهر 1398 - 08:05
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات تکنولوژی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های تکنولوژی و فناوری های روز، مخابراتی، هواپیمایی، فنی و مهندسی، علوم کامپیوتر و...

اصطلاحات ماهواره

BDS
مخفف عبارت BDS
BeiDou Navigation Satellite
سامانه ناوبری بیدو یا سامانه ماهوا...
NNSS
مخفف عبارت NNSS
Navy Navigation Satellite System
سامانه ناوبری ترنزیت یا ناوست یا N...
ASTER
مخفف عبارت ASTER
Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection ...
رادیومتر پیشرفته فضابرد بازتابی و ...
OSTM
مخفف عبارت OSTM
Ocean Surface Topography Mission
مأموریت مکان‌نگاری سطح اقیانوس بر ...
DORIS
مخفف عبارت DORIS
Doppler Orbitography and Radio-positioning Integrate ...
سیستم داپلر مداری و تعیین موقعیت ر...
IRNSS
مخفف عبارت IRNSS
Indian Regional Navigational Satellite System
سیستم ناوبری ماهواره‌ای محلی هند ک...
QZSS
مخفف عبارت QZSS
Quasi-Zenith Satellite System
متشکل از ۳ ماهواره‌است که یک سیستم...
GLONAS
مخفف عبارت GLONAS
GLObal'naya NAvigatsionnaya Sputnikovaya Sistem ...
گلوناس یا سامانه ماهواره‌ای ناوبری...
AGPS
مخفف عبارت AGPS
Assisted Global Positioning System
به معنای دستیار سیستم موقعیت یاب ج...
NSA
مخفف عبارت NSA
National Security Agency
آژانس امنیت ملی، یک آژانس دولتی آم...
EIRP
مخفف عبارت EIRP
Effective Isotropic Radiated Power
قدرت سیگنال دریافتی در هر نقطه از ...
AVL
مخفف عبارت AVL
Automatic Vehicle Locating
سیستم موقعیت یابی اتوماتیک وسایل ن...
KEO
مخفف عبارت KEO
Kuroshio Extension Observatory
کئو (KEO)، ماهواره‌ای است که در قر...
GPS
مخفف عبارت GPS
Global Positioning System
جی‌پی‌اس سیستم موقعیت یاب جهانی من...