لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 24 مهر 1398 - 07:53
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات تکنولوژی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های تکنولوژی و فناوری های روز، مخابراتی، هواپیمایی، فنی و مهندسی، علوم کامپیوتر و...

اصطلاحات هواپیما

هواناجا
مخفف عبارت هواناجا
هواپیمایی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
هواناجا هواپیمایی متعلق به نیروی ا...
SAS
مخفف عبارت SAS
Stability Augmentation System
سیستم‌های افزایندهٔ پایداری (SAS) ...
ABAS
مخفف عبارت ABAS
Aircraft Based Augmentation System
سامانهء افزونگی بر پایهء هواپیما
IKIA
مخفف عبارت IKIA
Imam Khomeini International Airport
فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)
TSL
مخفف عبارت TSL
Tamuín National Airport
فرودگاه ملی تاموئین یک فرودگاه همگ...