لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 24 مهر 1398 - 07:56
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف واحدهای محاسباتی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه واحدها، محاسبات، ریاضی، معادلات و...

اصطلاحات پول و ارز

CSR
مخفف عبارت CSR
Corporate Social Responsibility
مسئولیت اجتماعی برند که به مسئولیت...
نیما
مخفف عبارت نیما
نظام یکپارچهٔ معاملات ارزی
سامانه نظام یکپارچهٔ معاملات ارزی ...