مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات تکنولوژی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های تکنولوژی و فناوری های روز، مخابراتی، هواپیمایی، فنی و مهندسی، علوم کامپیوتر و...
LOM
مخفف عبارت LOM
Laminated Object Manufacturing
تولید شئ لایه‌ای (LOM) یکی از روش‌های...
ASIMO
مخفف عبارت ASIMO
Advanced Step in Innovative MObility
آسیمو یک روبات انسان‌نما است که توسط...
OMS
مخفف عبارت OMS
Orbital Maneuvering System
سیستم مانور مداری (OMS) تراست کافی را...
VCC
مخفف عبارت VCC
Voltage Common Collector
منبع تغذیه، پاور ساپلای - دستگاهی برای...
SNES
مخفف عبارت SNES
Super Nintendo Entertainment System
سوپر نینتندو انترتیمنت سیستم (Super...
PSAP
مخفف عبارت PSAP
Personal Sound Amplification Products
دستگاه تقویت کننده صوتی شخصی ( مثل سمعک...