مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف نزاجا

نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران

بزرگترین نیرو در بین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است. فرماندهی این نیرو به عهده امیر سرتیپ احمدرضا پوردستان است.نزاجا