مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف پ.ن

پی‌نوشت

ارسال نظر
پی‌نوشت (با نماد اختصاری پ.ن) نوشته‌ای است که پس از پیکرهٔ اصلی یک نامه یا نوشتار به آن افزوده می‌گردد. پی‌نوشت می‌تواند یک جمله، یا پاراگراف یا متنی مستقل باشد.

در دستور زبان فارسی، پی‌نوشت در نامه‌های رسمی و اداری، در ذیل امضا می‌آید و معمولاً با عبارت پ.ن: و بیشتر با اندازهٔ قلم کوچکتر نشان داده می‌شود. تفاوت پی‌نوشت با پانویس در آن است که پانویس، توضیحی برای آنچه است که در متن ذکر گردیده است. اما پی‌نوشت، نوشتاری اضافی است که لزومی به گنجانده شدن در متن اصلی را نداشته است.

از عبارت P.S که در زبان انگلیسی کوتاه‌شدهٔ (Postscript) و در زبان آلمانی کوتاه‌شدهٔ (Postskriptum) است برای پی‌نوشت، بهره‌جویی می‌گردد. برای مواردی که بیش از یک پی‌نوشت مورد نظر است از عبارت .PPS یا .PPPS استفاده می‌شود.پ.ن

ارسال نظر