مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف AEI

American Enterprise Institute

Albert Einstein Institute

Archive of European Integration

ARDA (American Resort Development Association) Education Institute

Australian Education International

Automotive Engineering International

Architectural Engineering Institute (Washington, DC)

Australian Education Index

Alpha Europe Immobilier (French real estate agency)

American Entomological Institute (Gainesville, FL)

Alliance Ecologiste Indépendante (French: Independent Ecologist Alliance)

Asset Enhancement Initiative (various companies)

American Eagle Instruments (Missoula, MT)

Alternative Energy Institute

Affiliated Engineers Inc.

Advanced Energy Initiative

Advanced Explorations, Inc. (Canada)

American English Institute

Assistance Eligible Individual (COBRA rule change under American Reovery and Reinvestment Act of 2009)

Automatic Equipment Identification

Average Earnings Index

Arab Educational Institute

aei

Air Express International

Arts and Exhibitions International

Aircraft Engineers International

Asia Electronics Industry

Agence Européenne Immobilière (French: European Real Estate Agency; EU)

Associazione Elettrotecnica ed Elettronica Italiana (Italian: Italian Association of Electrical Engineering and Electronics)

Automatisme et Electricité Industrielle (French electrical equipment manufacturer; est. 1988)

AeI

Aerosystems International

Audubon Expedition Institute

Albert Ellis Institute

Access Exchange International

Analytical Engineering, Inc. (Indiana)

Asia Europe Institute

Alleanza Evangelica Italiana

Air Emissions Inventory

Active Enterprise Intelligence (software)

American Education Institute

Automotive Environmental Index (JD Power and Associates)

Asian Energy Institute

Argentina En La Era de La Informacion

Associated Electrical Industries, Ltd.

Adult Education Initiative

Army Enterprise Infostructure

Association des Études Internationales (French: International Studies Association)

Application Enabling Interface (IBM's term for ALI)

Aide A l'Enfance de l'Inde (Luxembourg)

Atomic Energy Insights

Arts in Education Institute

Atelier Experimentation et Instrumentation

Alternative Endoscope Instruments

Art Educators of Iowa

Atrial Expansion Index (cardiology)

Australian Ethical Investment Ltd.

Appalachian Education Initiative

Association des Eleves Ingenieurs

Aisin Electronics Illinois, LLC (Marion, IL)

After Etch Inspection

Architectural and Engineering Instructions

Alpes Embrun Immobilier (French real estate agency)

Altana Electrical Insulation (Altana Chemie; various locations)

Academic Excellence International, Ltd. (Taiwan)

Agencia Europeia de Imprensa

Association des Etudiants Internationaux (French: International Students Association)

Aerial Exposure Index

Annular Epidermolytic Ichthyosis

Australian Economic Indicators

Artists Embassy International

Advanced Ergonomics, Inc.

Accelerated and Enriched Instruction

American Eye Institute

Application Enhancements Inc. (Toronto, Canada)

Arthur Engineering Inc.

Advanced Environmental Interface, Inc.

Alexander Edwards International, Inc.

Association of Early Intervention

Association des Étudiants en Informatique

Atomic Energy Institute (Moscow)

Amazon Environmental, Inc.

Aluminium Extrusion Industries (Singapore)

Armament Enhancement Initiative

Academia de Evaluación Institucional

Action Environmental, Inc.

Allied Engineers, Inc.

Architect and Engineers, Inc.

Advanced Endovascular Institute

Amusement Enterprises, Inc.

Auxiliar Euro Industrial

Axe Empowerment Institute

Azimuth Error Indicator

Audio End Instrument

Astro Eight Inches

Analyste, Exploitation Informatique (employee group in Québec)

Accountable Equipment Index

AFMC Enterprise Intranet

Angle Error Indicator

Ampul Electric, Inc.

Air Emissions Industry

Ateliers d’Échanges et d’Innovation

Avalanche Electron Injection

Average Efficiency Index

l'Action Educative et Innovante

Alianza Espiritualista Internacional (Spanish)

Alimentation en Eau Industrielle