مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف BY

Base Year (Dollars)

Bay (postal region, Somalia)

Budget Year

Busy

Billion Years

Belarus

Burundi

Britannia Airways (UK)

Brigham Young

Bavaria (BaYern, Germany)

BWAY Corporation (stock symbol)