مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف COO

Chief Operating Officer (corporate title)

Cost of Opperation

Change of Ownership (various organizations)

Cost of Ownership

Come on Over (Internet slang)

Country of Origin

Communities of Opportunity (San Francisco, CA)

Continuity of Operations

Certificate Of Origin

Conception Orientée Objet (French: Object-Oriented Design; software development)

Centre for Overweight and Obesity (Australia)

Certificate of Occupancy (construction code compliance)

Chief Ordnance Officer (UK)

Caltech Optical Observatories

Cell of Origin (mobile telephony)

Cessna Owner Organization (aircraft)

Conduct of Operations

Countries of Operation

Chiefs of Ontario (Canada)

Conspiracy of One (Offspring song)

Consideration of Others

Concept of Operation

College of Opticians of Ontario (Ontario, Canada)

Cotonou, Benin - Cotonou (Airport Code)

CoO

Cave of Ordeal (video games)

Constraint and Object Oriented

Children of Opportunity

Combined Obstacles Overlay

confirmation of ownership