مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف RIP

Rest in Peace

Routing Information Protocol

RiP

Research in Progress

Rest in Paradise

Recovery Is Possible (software)

Rock Im Park (rock festival in Germany)

Ride in Peace

Rest in Pieces

Rust in Peace

Receptor-Interacting Protein (cell apoptosis)

Requiescat In Pace (Latin: May He/She Rest in Peace)

Respiratory Inductance Plethysmography (pulmonary ventilation)

Regulation of Investigatory Powers (commerce regulations, UK)

Réseaux d'Initiative Publique (French: Public Initiative Network)

Remove Invasive Plants (Arlington, VA)

Rest in Peas

Reconnu d'Intérêt Pédagogique (French: Recognized Educational Interest; trademark of Ministry of National Education)

Run In Place (aerobics/exercise)

Ribosome-Inactivating Protein

Relief In Place

Rock in Peace (song title)

Ruimte Innemend Proces (Dutch: Space Engaging Process)

Rot in Pieces (band)

Really Inspirational People

Road Improvement Project (Bangladesh)

Ranger Indoctrination Program

Running Intersection Property (junction trees)

Resin-In-Pulp

REACH Implementation Project

Really Into Partying

Regular Investment Plan (various locations)

Retirement Income Plan (finance)

Repair In Place

Residential Investment Property

Read in Peace

Riposi in Pace (Italian: Rest in Peace)

Return If Possible

Refractive Index Profile

RiP

Ripped in Pieces (band)

Remedies In Place

Rehabilitation and Inspection Program (USACE)

Read in Private

Releve d'Identite Postale (French: statement of postal identity)

Reduction in Personnel

Retired In Place :-)

Research Investigation Process (Analysis of Variance Science Education)

Report on Individual Personnel (USAF)

RCRA Implementation Plan

Readiness Improvement Program

Reactor Internal Pump (power plant)

Reliability Improvement Program

Rest In Proportion

Return Instruction Pointer

Raster Image Processor/Processing

Routing Interchange Protocol

Reduction Implementation Panel (US DoD)

Raw in Process Inventory

Raw In-Process

Rapid Isothermal Processing

Reparable Issue Point

Request in Process

Rapid Install Package (Altiris)

Rise If Possible

Régime Interprofessionnel de Prévoyance (French: Interprofessional Retirement Plan)

Register of Intelligence Publications

Reflex Inhibiting Posture

Radar Improvement Plan

Received Isotropic Power

Recoverable Item Program

Remote Indicator Panel

Remaining in Period

Requirements Integration Panel

Rolling Injection Planter

Reconnaissance Information Point

Regulated Intramembrane Proteolyns

Rapid Installation Plan/Phase

Rapidly Induced Phosphatase

Rate Image Processor

Repair, Inspect, Paint (railroad)

Rough In Point