مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف VS

Visual Studio

Victoria's Secret

Versus

Very Special (cognac aged at least 2.5 years)

Video Stream

Vital Statistics

Vampire Slayer (half-life mod)

Verse

Virtual Storage

Variable Speed

Vision Systems

Verenigde Staten (Dutch: United States)

Value of Shipments

Veterinary Services (USDA)

Virus Scanner

Visiting Scientist (various organizations)

Vertical Speed

Video Switcher (electronics)

Vertical Scale

Very Severe (rock climbing grade)

Vital Sign (medical)

Valais (Wallis; Swiss Canton)

Vegetative State

Venetian Snares (musician)

Vidal Sassoon

Anti-Submarine Squadron (US Navy)

Virgin Atlantic Airways (UK, IATA airline code)

VeriSign, Inc.

Victoria School (Singapore)

Vought-Sikorsky (helicopters)

Volcom Stone (gaming)

Very Superior (cognac)

Vesicular Stomatitis

Ventilatory Support

Voluntary Service

Voice Systems

Vie Scolaire (French: School Life)

Vector System

Veterinary Surgeon

Vastine (Finnish: reply)

Vacuum Switch

Visual Surveillance (IEEE Workshop)

Velocity S (stalling speed; aviation)

Volatile Solids

Visionary Sound (various locations)

Vesaire (Turkish: et cetera)

Vertical Stabilizer

Sea Control Squadron (US Navy)

ViewStation (Polycom)

Virtual Springfield (Fox Interactive)

Vertebral Subluxation

Ship speed

Vandal Squad (NYPD)

Voltage Stabilizer

Voltage Sense

Very Small Inclusions (3rd lowest quality of diamond)

Voluntary Severance (UK)

Visiting Staff (member)

Vanu Sovereignty (Planetside game empire)

Vertical Slope

Vandal Squad (graffiti artists in Los Angeles)

Virtual Series (fan fiction)

Virtual Syscom

Venture Scout

Sector Single-Unit (US DoD)

Verification Specification

Vehicle Stage

Volumetric Solution

Vestibular Sled (US NASA)

Virtual Scheduling

Scouting Plane Squadron (US Navy)

Vapor Suppression

Design Speed for Maximum Gust Intensity

Vide Super (Latin: See Above)

VOR Signal

Volti Subito (Turn Quickly)

Vines Security

Navy Scouting Squadron (US Navy aviation unit designation used from 1920s to 1940s)

Vardhman Spinning

Validation Segment

Vanguardia Socialista de Bolivia (Socialist Vanguard of Bolivia)

Voice Supplement

Vision Supervisor

Vehicle Scope

Ventilation des Services (French: Breakdown Services)

Valor y Servicio (Spanish: Valor and Service; Guatemalan police slogan)

Vozdushnyye Sily (Russian: Armed Forces)

Urbs Sacra (Latin: Sacred City, epigraphy)

Valley and Siletz Railroad Company

Stall speed or the minimum steady flight speed at which the airplane is controllable (aviation)

Vinstudio (Macau)

Navy Air ASW Squadron

Voluit Senatus (Latin: The Senate Wanted, epigraphy)