مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات سازمانی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه سازمان‌ها، موسسه‌ها، انجمن‌ها، ارگان‌ها و...
نصر

مخفف عبارت نصر

نظام صنفی رایانه‌ای
مخفف نام سازمان نظام صنفی رایانه‌ای...
DAO

مخفف عبارت DAO

Decentralized Autonomous Organization
سیستمی از قوانین سخت مدون که مشخص می...
DAC

مخفف عبارت DAC

Decentralized Autonomous Cooperative
سازمانی که توسط سهامداران کنترل می شود...
NCMEC

مخفف عبارت NCMEC

National Center for Missing and Exploited Children‎
مرکز ملی کودکان مفقود و مورد سوء...
پنها

مخفف عبارت پنها

پشتیبانی نوسازی هلیکوپترهای ایران
شرکت پنها نمایندگی شرکت هلیکوپتری Bell...