مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات سازمانی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه سازمان‌ها، موسسه‌ها، انجمن‌ها، ارگان‌ها و...
AMIF

مخفف عبارت AMIF

Asylum, Migration and Integration Fund
صندوق پناهندگی، مهاجرت و ادغام در اروپا...
وکجا

مخفف عبارت وکجا

وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران
وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران...
اسکودا

مخفف عبارت اسکودا

اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری
اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری...
ساس

مخفف عبارت ساس

سازمان اطلاعات سپاه
ساس مخفف سازمان اطلاعات سپاه پاسداران...
CISAC

مخفف عبارت CISAC

Confédération Internationale des Sociétés d'Auteurs et Compositeurs
کنفدراسیون بین‌المللی جامعه‌ی نویسندگان...
سامد

مخفف عبارت سامد

سامانه ارتباط مردم و دولت
سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت...