مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IRGC

Islamic Revolution Guards Corpse

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران
IRGC
ارسال نظر

ارسال نظر