مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات علمی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های علمی، فیزیک، شیمی، فلسفه و...
TGA
مخفف عبارت TGA
Thermo Gravimetric Analysis
وزن سنجی حرارتی یا وزن سنجی گرمایی...
ICF
مخفف عبارت ICF
IntraCellular Fluid
سیتوزول یا مایع درون‌سلولی (ICF) که گاه...
LBC
مخفف عبارت LBC
Living Building Challenge
ساختمان‌های کم کربن (LCB) ساختمان‌هایی...
EVP
مخفف عبارت EVP
Electronic Voice Phenomena
پدیده صدای الکترونیکی یا به اختصار...
NA
مخفف عبارت NA
Natural Approach
رويكرد طبيعي در آموزش زبان . يكي از متد...
NO2
مخفف عبارت NO2
Nitrogen dioxide
نیتروژن دی‌اکسید با فرمول شیمیایی NO۲•...