مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات علمی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های علمی، فیزیک، شیمی، فلسفه و...
ASP
مخفف عبارت ASP
Alkaline, Surfactant, Polymer
دسته بندی آلکالاین و سورفکتانت (...
TGA
مخفف عبارت TGA
Thermo Gravimetric Analysis
وزن سنجی حرارتی یا وزن سنجی گرمایی...
ICF
مخفف عبارت ICF
IntraCellular Fluid
سیتوزول یا مایع درون‌سلولی (ICF) که گاه...