مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات تکنولوژی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های تکنولوژی و فناوری های روز، مخابراتی، هواپیمایی، فنی و مهندسی، علوم کامپیوتر و...

اصطلاحات الکترونیکی

EVP
مخفف عبارت EVP
Electronic Voice Phenomena
پدیده صدای الکترونیکی یا به اختصار...
شاپا
مخفف عبارت شاپا
شماره استاندارد بین‌المللی پیایندها
شماره استاندارد بین‌المللی پیایندها...
LEEP
مخفف عبارت LEEP
Loop Electrosurgical Excision Procedure
جراحی با حلقه الکتریکی (LEEP)، که در آن...
TPS
مخفف عبارت TPS
Transaction Processing System
سیستم پردازش تراکنش، سیستمی کامپیوتری...
ACPI
مخفف عبارت ACPI
Advanced Configuration and Power Interface
ACPI به معنی پیکربندی پیشرفته و...
XBRL
مخفف عبارت XBRL
eXtensible Business Reporting Language
زبان گزارشگری تجاری برچسبی، زبان...
IPS
مخفف عبارت IPS
Intellectual Power Supply
ips یا منابع تغذیه هوشمند دستگاهی است...
FEC
مخفف عبارت FEC
Forward Error Correction
نرخ تصحیح خطا. در الکترونیک و سیستم پخش...
SMT
مخفف عبارت SMT
Surface Mount Technology
تکنولوژی نصب سطحی جهت لحیم کاری های...
توانیر
مخفف عبارت توانیر
توليد و انتقال نيروی برق ايران
توسعه سریع صنعت برق در ایران فکر ایجاد...