مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات تکنولوژی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های تکنولوژی و فناوری های روز، مخابراتی، هواپیمایی، فنی و مهندسی، علوم کامپیوتر و...

اصطلاحات تلویزیونی

GEZ
مخفف عبارت GEZ
Gebühren Einzugs Zentrale
سرمایه شبکه ZDF آلمان توسط تبلیغات و...
CC
مخفف عبارت CC
Closed Captioning
عبارت CC عموما در کنترل‌های دستگاه ها (...
IPTV
مخفف عبارت IPTV
Internet Protocol Television
تلویزیون اینترنتی یا «تلویزیون پروتکل...
SDTV
مخفف عبارت SDTV
Standard-Definition TeleVision
اس‌دی‌تی‌وی (SD TV) یا تصویر استاندارد...
SCAM
مخفف عبارت SCAM
Séquentiel Couleur à Mémoire
سکام، (به فرانسوی به معنای رنگ متوالی...