مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات تکنولوژی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های تکنولوژی و فناوری های روز، مخابراتی، هواپیمایی، فنی و مهندسی، علوم کامپیوتر و...

اصطلاحات مخابراتی

NTT
مخفف عبارت NTT
Nippon Telegraph and Telephone
نیپون تلگراف اند تلفن، که معمولأ...
IR-TCI
مخفف عبارت IR-TCI
Iran - Telecommunication Company of Iran
آشنای اول نام تجاری شرکت ارتباطات ثابت...
STK
مخفف عبارت STK
SIM Application Toolkit
ابزار نرم‌افزاری سیمکارت معمولاً از آن...
KPN
مخفف عبارت KPN
Koninklijke PTT Nederland
کی‌پی‌ان، (KPN) شرکت مخابرات هلندی است،...
FDM
مخفف عبارت FDM
Frequency Division Multiplexing
مالتی پلکس تقسیم فرکانسی. مالتی پلکس در...
SMA
مخفف عبارت SMA
Synchronous Multiplexer Add Drop
مالتی پلکسر همزمان (با قابلیت اضافه یا...
SLT
مخفف عبارت SLT
Synchronous Line Terminal
ترمینال همزمان خط ، نوعی سیستم مخابراتی...
SLR
مخفف عبارت SLR
Synchronous Line Regenerator
تقویت کننده خط همزمان ، نوعی سیستم...
TCT
مخفف عبارت TCT
Telecommunication Company of Tehran
شرکت مخابرات ایران (سهامی عام) در سال...
THD
مخفف عبارت THD
Total Harmonic Distortion
THD به معنای اعوجاج هارمونیکی کل و از...
WDM
مخفف عبارت WDM
Wavelength Division Multiplexing
مالتی پلکس کردن بر اساس تفکیک طول موج...
CEPT
مخفف عبارت CEPT
European Post offices and Telecommunication
دفاتر پست و مخابرات اروپايي...
NSA
مخفف عبارت NSA
National Security Agency
آژانس امنیت ملی، یک آژانس دولتی آمریکا...