مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات تکنولوژی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های تکنولوژی و فناوری های روز، مخابراتی، هواپیمایی، فنی و مهندسی، علوم کامپیوتر و...

اصطلاحات هواپیما

QFZ
مخفف عبارت QFZ
Qeshm Free Zone
فارس ایر قشم یک شرکت هواپیمایی مسافربری...
MSB
مخفف عبارت MSB
Marigot Seaplane Base
فرودگاه سن مارتن، واقع در جزیره گوادلوپ...
LOT
مخفف عبارت LOT
Polskie Linie Lotnicze
لوت پولیش ایرلاینز، شرکت هواپیمایی حامل...
هواناجا
مخفف عبارت هواناجا
هواپیمایی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
هواناجا هواپیمایی متعلق به نیروی...
SAS
مخفف عبارت SAS
Stability Augmentation System
سیستم‌های افزایندهٔ پایداری (SAS) نوعی...
ABAS
مخفف عبارت ABAS
Aircraft Based Augmentation System
سامانهء افزونگی بر پایهء هواپیما...