مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف واحدهای محاسباتی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه واحدها، محاسبات، ریاضی، معادلات و...

اصطلاحات پول و ارز

CSR
مخفف عبارت CSR
Corporate Social Responsibility
مسئولیت اجتماعی برند که به مسئولیت...
نیما
مخفف عبارت نیما
نظام یکپارچهٔ معاملات ارزی
سامانه نظام یکپارچهٔ معاملات ارزی که به...
CNY
مخفف عبارت CNY
Chinese Yuan Renminbi
یوان چین (元) یکای جدید شمارش ارز کشور...
سنا
مخفف عبارت سنا
سامانه نظارت ارزی
سامانه سنا، درگاهی است که در صرافی ها...