مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات تکنولوژی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های تکنولوژی و فناوری های روز، مخابراتی، هواپیمایی، فنی و مهندسی، علوم کامپیوتر و...
FDI

مخفف عبارت FDI

Foreign Direct Investment
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (اختصاری FDI)...
BIM

مخفف عبارت BIM

Building Information Modeling
همانطور که همه ما میدانیم BIM یعنی...