مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ABV

Alcohol By Volume

میزان الکل که به اختصار ABV یا alc/vol نشان داده می‌شود، استانداردی برای نشان میزان الکل (اتانول) موجود در یک نوشیدنی الکلی است. این استاندارد در سرتاسر جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد.
ABV
ارسال نظر

ارسال نظر