مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ANC

Active Noise Control

کنترل فعال نویز (ANC)، که به عنوان لغو نویز یا کاهش فعال نویز (ANR) نیر شناخته می‌شود، روشی برای کاهش صدای ناخواسته با اضافه کردن صدای دوم است که به‌طور خاص برای حنثی نموندن صدای اول ساخته شده‌است.
ANC
ارسال نظر

ارسال نظر