مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف AEC

Atomic Energy Commission

کمسیون انرژی اتمی ایالات متحده آمریکا (AEC) یک سازمان دولتی در آمریکا بود که بین سالهای ۱۹۴۷ تا ۱۹۷۴ مسئولیت کنترل و توسعه انرژی هسته‌ای در ایالات متحده آمریکا را داشت.

این سازمان توسط کمیسیون قانونگذاری هسته ای جایگزین شد.
AEC
ارسال نظر

ارسال نظر