مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف EOS

Equation Of State

معادلهٔ حالت (EOS) معادله‌ای در علم فیزیک و ترمودینامیک است به بررسی رابطهٔ بین فشار، حجم و دما می‌پردازد. در معنی مخصوص خود، یک «معادله حالت» معادله‌ای ترمودینامیکی است که حالات مختلف ماده را در وضعیت‌های فیزیکی گوناگون توصیف می‌کند.
EOS
ارسال نظر

ارسال نظر