مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف EAN

European Article Number

EAN همان بارکد هست که بر روی اکثر محصولات شرکت‌های تولیدی وجود دارد.

تبدیل اعداد به بارکد خواندن بارکد نیاز به استاندارد مشخصی دارد. در حال حاضر در دنیا چند استاندارد برای تولید و استفاده از بارکد وجود دارد که معتبرترین آنها استاندارد EAN/UCC است که ۱۰۳ کشور در دنیا از آن تبعیت می کنند و حدود ۹۰ درصد تجارت دنیا را پوشش می دهد.
EAN
ارسال نظر

ارسال نظر