مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ETC

Et Cetera

ETC در انتهای یک سری از جملات به کار می‌رود و به معنای (و غیره یا و...) می‌باشد.

این کلمه باید به صورت کامل خوانده شود: اِتْ‌‌ سِتِرا
ETC
ارسال نظر

ارسال نظر