مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف APS

Albuquerque Public Schools (New Mexico)

American Physiological Society

Australian Psychological Society

American Physical Society

Arizona Public Service (utility company)

Australian Public Service

Adult Protective Services

Aurora Public Schools (Aurora, CO)

Association for Psychological Science (Washington, DC)

American Pain Society

Arlington Public Schools (Virginia)

Advanced Photon Source

Advanced Planning and Scheduling (resource planning)

American Psychological Society

Advanced Photo System

American Philatelic Society

Automatic Protection Switching (SONET/SDH)

American Philosophical Society

Adobe Photoshop

Analytical Problem Solving (various organizations)

American Phytopathological Society (St. Paul, MN)

Advanced Power System (battery systems)

A Paradigm Shift (band)

A Piece of Space (Japan)

Amount Per Serving

Antiphospholipid Antibody Syndrome

Ancillary Products and Services

Animal Protection Society (various locations)

Academy of Political Science (New York)

Aerial Port Squadron

Africa Partnership Station (maritime safety)

Average Particle Size

Acta Pharmacologica Sinica (journal; Chinese Pharmacological Society)

Antiphospholipid Syndrome

Annapolis Performance Sailing (Annapolis, MD)

Agence de Presse Sénégalaise (French: Senegalese News Agency)

Associated Press Stylebook

American Political System

Animal and Plant Science (University of Sheffield; UK)

Advanced Planning & Scheduling

Auxiliary Power Supply

Attending Physician Statement

Advanced Payment Solutions (various locations)

Atomic Power Station

Autonomous Power Supply (Getek)

Adult Population Survey

Association for Project Safety (UK)

Active People Survey (athletics; UK)

Average Point Score (education; UK)

Academic Programs and Services (various schools)

Admission Point Score (South Africa)

Avant-Projet Sommaire (French: Preliminary Project Summary)

ApS

Anpartsselskab (Danish: private limited liability company)

Applied Plant Science (study program)

Astrophysical and Planetary Sciences (University of Colorado)

Advanced Power Strip

Active-Pixel Sensor

Administrative per Se (California Department of Motor Vehicles)

Acta Physica Slovaca (Slovakian physics journal)

Advanced Production Scheduling

Atiyah-Patodi-Singer (theorem)

Adenosine 5'-Phosphosulfate (chemistry)

Administrative Policy Statement (various organizations)

Australian Protective Service

Animal Production System (various organizations)

Autorisation Provisoire de Séjour (French: Temporary Residence Permit)

Automatic Protection Switch

Aftermarket Products and Services (various locations)

Advanced Planning System (USAF)

Alt Preset Standard (MP3 encoder preset)

Army Pre-Positioned Stocks (US DoD)

Accredited Platform Specialist

Advertiser and Publisher Solutions (Microsoft group)

American Psychosomatic Society

American Periodicals Series

Algérie Presse Service

Activité Physique et Sportive (French: Physical Activity and Sport)

Analog Protection System

Administratie Planning en Statistiek (Belgium)

American Peptide Society

Administrative Policy and Services (US Geological Survey)

Aboriginal Peoples Survey (Statistics Canada)

Approved Provider Standard

Attending Physician's Statement (insurance)

Authorization Proxy Server (NTLM)

Air Pressure Switch

Air Plasma Spray (surface coating technology)

Allison Payment Systems (Indianapolis, IN)

American Paraplegia Society

Accounts Payable System

Auto-Pilot System

Ammonium Persulphate

Associação Portuguesa de Surdos (Portuguese: Portuguese Association of the Deaf; est. 1956)

Advanced Planning Services (various locations)

Austin Pond Society (Austin, TX)

Account and Processing Support (US IRS)

Automatic Payment Service

Auxiliary Power System

Advanced Payment Solutions Limited (various locations)

Association des Professionnels du Solaire (French: Solar Business Association)

Ad-Hoc Positioning System

Advanced Photographic System

Asynchronous Protocol Specification

Autoimmune Polyendocrinopathy Syndrome

Automated Patent System

Automated Packaging Systems, Inc (Streetsboro, OH)

Academy of Pharmaceutical Sciences (UK)

American Physicians Service Group, Inc. (Texas)

Application Platform Strategies

Alameda Padre Serra

Auxiliary Propulsion System

Augmented Protein System

Afloat Planning System

Army Postal Service

Arbeitsgemeinschaft für Pädiatrische Stoffwechselstörungen (Association of Pediatric Metabolic Disorders)

Active Protective System

American Protective Services

About Pet Sitting (forum)

Alpha-Particle Spectrometer

American Phone Services (Alpharetta, GA)

American Peony Society

American Pomological Society

Appearance Potential Spectroscopy

Aurora Picture Show (Houston, TX)

Automatic Programming System

Automated Planning System

Association of Planning Supervisors

Advance Passenger Screening (various organizations)

Abandon Platform Shutdown (oil industry)

Amplifier Power Supply

Apostrophe Protection Society

Automatic Protection System

Aquitaine Presse Service (French: Aquitaine Press Service; Aquitaine, France)

Assured Produce Scheme

Arrival Pilot Station (shipping)

Air-Vehicle Planning System (US Strategic Command)

Acid Producing Soil

Automotive Performance Specialists (various locations)

Applied Psychometric Society

Advanced Performance Solutions, LLC (Amherst, NY)

Auction Preferred Share

Admissions and Partnership Services (UK)

Academic Physician & Scientist

Accessory Power Supply

Association of Police Surgeons

American Payment Systems, Inc.

Automated Procurement System

Audio Preservation Studio (Harvard University; Boston, MA)

Active Pipe Support (energy production)

Antigen, Prostate-Specific

Accelerator Position Sensor (automotive)

Alternative Powertrain Study (JD Power and Associates)

Agricultural Production System

Aerosol Particle Sizer

Acting Police Sergeant (UK)

Anderson Primary School (Singapore)

Association of Productivity Specialists

Australian Photographic Society Inc

Acute Psychiatry Service

Advanced Polar System

Automated Personnel System

Automated Payload Switch

Antenna Positioning System

Alarme Protection Sécurité (French: Security Alarm Protection)

Aluminium Plain Sheet (various companies)

Antian Professional Services Inc (Ottawa, ON, Canada)

Advanced Proton Source

Acoustic Processing System

Attached Processor System (4ESS)

Alternative Press Syndicate

Acute-Phase Serum

Association of Professionals and Supervisors (Montreal, Quebec, Canada)

Application Production Support

Automatic Pointing System

Atmospheric Process Simulator (distributed computing program, weather research)

Afloat Pre-Positioning Ships

Algemeen Preferentiestelsel (Dutch = General Preferred System)

Assurance Prospection Simplifiée (French: Insurance Prospecting Simplified)

Aircraft Parts Store (USAF Supply Squadron)

Advanced Power Source

Arya Pratinidhi Sabha (South Africa)

Adjustment Processing System (USPS)

Acquisition Processor Subsystem (NASA)

Agence Prévention et Sécurité (French: Prevention and Security Agency; Belgium)

Advance Planning Study

Abuse Prevention Service

Admiralty Primary School (Singapore)

Array Processing System

Army Prepositioned Sets

Active Phase Shifter

Academia del Perpetuo Socorro (Puerto Rican college preparatory private school)

Actions Préventives de Secours (French: Preventive Actions Relief; Belgium)

Acquisition Planning System

Adaptive Processor, SONAR

Advance Planning Solutions, Inc.

Avionics Processing System

Army Planning System

Association of Professional Sikhs

Accident Prone Situation

Albury Public School (New South Wales, Australia)