مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MCH
مخفف عبارت MCH
Michael Carlisle Hall
مایکل کارلایل هال نامزد جایزه گلدن گلوب...