مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ATM

Adobe Type Manager

نرم افزاری از Adobe System که مدیریت فونت های Post Script را در یک سیستم بر عهده دارد.
ATM
ارسال نظر

ارسال نظر