مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف JK

Jammu and Kashmir

جامو و کشمیر شمالی‌ترین ایالات جمهوری هند است.
JK
ارسال نظر

ارسال نظر